Jsme stále v provozu, i po nařízení vlády ze dne 21. října, na základě výjimky.

Ateliér po každé návštěvě pravidelně dezinfikujeme, dbáme tak na bezpečí vaše i naše.

Pokud jde o krátkodobý pronájem nebytových prostor (ateliéru), tato činnost zakázaná není. Dle usnesení vlády č. 1079 ze dne 21.října 2020 je až na výjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, nicméně zákaz dle předmětného krizového opatření se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona (viz bod I/1. tohoto usnesení). Ust. § 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona říká, že živností není pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

U vstupu do ateliéru jsme pro vás připravili dezinfekci, prosíme vás o její řádné použití.